MultiMedia Lab  |  Produkter  |  Exempel  |  Ladda ned  |  Beställ  |  Support  |  Nyheter  |  Kontakt 
English site, www.multimedialab.net
In english

Tips och tricks » Märkord i text

Ställ gärna frågor på diskussionsgruppen, forumet (norska) eller skicka ett mail till vår support.

I objektet Text kan speciella märkord som användas för att automatiskt skapa menyer, lägga in sidnummer med mera. Märkorden byts ut mot relevant data när htmlkoden skapas.
 
För närvande finns följande märkord:
INDEX, INDEXMENU, INDEXMENU, INDEXBAR, PAGENAME, PAGEID, PAGENUMBER, PAGECOUNT, APPNAME, OBJNAME, OBJID, NOW och DATE.
 
Syntax
#MRKORD#/div>
 
Exempel
 
INDEX skapar en lista med sidhopp till samtliga sidor i en tillämpning utan radmellanrum:
 
 
INDEXMENU skapar en lista med sidhopp till samtliga sidor i en tillämpning med radmellanrum:
 
 
INDEXBAR skapar en horisontell menyrad med sidhopp till samtliga sidor i en tillämpning:
 
 
PAGENAME byts ut mot namnet på den sidan textobjektet ligger på: "Märkord i text"
 
 
PAGEID byts ut mot ID:t för sidan textobjektet ligger på: "Mrkorditext"
 
 
PAGENUMBER byts ut mot sidnumret för sidan textobjektet ligger på: 6
 
 
PAGECOUNT byts ut mot det totala antalet sidor i tillämpningen: 12
 
 
APPNAME byts ut mot tillämpningens namn (det som står längst upp i trädvyn): "Tips och tricks"
 
 
OBJNAME byts ut mot namnet på textobjektet som innehåller märkordet: Text29
 
 
OBJID byts ut mot namnet på textobjektet som innehåller märkordet: "Text29"
 
 
NOW byts ut mot aktuellt datum och tid: 2011-08-23 00:22:33
 
 
DATE byts ut mot aktuellt datum : 2011-08-23
 
 
Anmärkningar
Samtliga index-märkord exkluderar den sida som textobjektet ligger på.
 
Om PAGENAME och PAGEID placeras på den Globala sidan blir inte resultatet det förväntade eftersom märkorden expanderas med utgångspunkt från den Globala sidan och detta sker när sidan skapas.