MultiMedia Lab  |  Produkter  |  Exempel  |  Ladda ned  |  Beställ  |  Support  |  Nyheter  |  Kontakt 
English site, www.multimedialab.net
In english

Tips och tricks » Tredimensionella banor

Ställ gärna frågor på diskussionsgruppen, forumet (norska) eller skicka ett mail till vår support.

I och med MultiMedia Lab V, version 5.1, finns möjligheten att animera objekt utefter en bana i tre dimensioner. Gör så här:

  1. Lägg ut ett grafiskt objekt, t.ex. en bild.
  2. Koppla en bana till objektet.
  3. Anpassa banans kontrollpunkter så att banan får den utsträckning du vill ha.
  4. Håll Alt-knappen på tangentbordet nedtryckt, dra en kontrollpunkt uppåt (förstorar) eller nedåt (förminskar objektet).

Banan kommer nu vid körning inte bara att förflytta objektet. Den kommer också stegvis att förändra storleken på det, beroende på de storlekar du har angivit vid kontrollpunkterna i steg 4.

Ett annat sätt att göra detta på är att öppna den nya Redigera-kontrollpunkter-dialogen och sätta Z-värdet i procent för varje kontrollpunkt. Redigera-kontrollpunkter-dialogen öppnas via knappen längst till höger på banans kontrollpanel (längst ner på redigeringsytan).

Klicka på bilden nedan för att se ett exempel på en sådan animering.