MultiMedia Lab  |  Produkter  |  Exempel  |  Ladda ned  |  Beställ  |  Support  |  Nyheter  |  Kontakt 
English site, www.multimedialab.net
In english

Tips och tricks » Skapa 'dropdown'-menyer

Ställ gärna frågor på diskussionsgruppen, forumet (norska) eller skicka ett mail till vår support.

I MultiMedia Lab V kan du skapa så kallade dropdown-menyer på ett enkelt sätt genom att använda ett textobjekt, lite vanlig htmlkod och använda egenskapen Överflöde för att dölja respektive visa text som inte får plats i objektet.
 
Gör så här:
 
Lägg ett textobjekt och skriv sedan in (eller kopiera) nedanstående htmlkod i detta.
Meny
<A href="javascript:jumpToPage('Sida1');" >Sida 1</A>
<A href="javascript:jumpToPage('Sida2');" >Sida 2</A>
<A href="javascript:jumpToPage('Sida3');" >Sida 3</A>
 
Se till att textobjektet är markerat och öppna sedan Egenskapsdialogen (F5) och leta upp egenskapen Överflöde och ändra värdet för denna till Dolt. Detta gör att text som inte får plats i objetet inte visas.
 
Dra sedan ihop storleken på objektet så att endast den första raden syns.
 
Det sista som skall göras är att fixa så att de övriga menyraderna visas när man pekar på objektet med musen. För att göra detta så skall två händelser, om muspekare in och om muspekare ut, infogas för textobjektet. Lägg sedan in ett Javaskript-objekt i var och en av dessa händelser.
I javaskriptet i händelsen om muspekare in skriver du sedan in nedanstående kod, som gör att att överskjutande text i objektet blir synligt.
 
obj = getObject('Text2');
obj.style.overflow="visible";
I javaskriptet i händelsen om muspekare ut skriver du sedan in nedanstående kod, som döljer överskjutande text.
 
obj = getObject('Text2');
obj.style.overflow="hidden";
Detta är allt som behövs göras för att skapa en meny. Text och sidnamn i menyn skall förstås bytas ut mot din text och dina sidnamn.
Meny
<A href="javascript:jumpToPage('Sida1');" >Sida 1</A>
<A href="javascript:jumpToPage('Sida2');" >Sida 2</A>
<A href="javascript:jumpToPage('Sida3');" >Sida 3</A>
Utseendet på menyn ändrar du på vanligt sätt i MultiMedia Lab.
Slutligen, ytterligare ett tips: Även om en meny är relativt enkel att skapa på detta sätt, kan det ändå vara vettigt att spara det i objektbanken när det är färdigt. Det görs enklast genom att öppna objektbanken och dra textobjekt till fliken Eget. När du skall använda en meny nästa gång får du samma utseende på menyn som tidigare och du behöver bara ändra sidnamnen och lite text.