MultiMedia Lab  |  Produkter  |  Exempel  |  Ladda ned  |  Beställ  |  Support  |  Nyheter  |  Kontakt 
English site, www.multimedialab.net
In english

Tips och tricks » Anpassad utskrift av objekt

Ställ gärna frågor på diskussionsgruppen, forumet (norska) eller skicka ett mail till vår support.

Anpassad utskrift av objekt.

Ibland kan det hända att man vill skriva ut ett eller flera objekt från en sida. Då kan man använda detta skript som mall.

Utskrift av ett enskilt objekt

Nedanstående exempel skriver ut ett namngivet objekt, i detta fall Textdokument1. Byt ut detta mot du mot namnet på det objekt du vill skriva ut.

win = open("","displayWindow","toolbar=yes,menubar=yes,scrollbars=yes");
win.document.write('<html><head><body>\n');

txt = getObject('Textdokument1').innerHTML;
win.document.write(txt);
win.document.write('</body></html>\n');
win.document.close();
win.print();
win.close();

Vill du skriva ut ett ett förmulärobjekt bör du använda value istället för innerHTML:

txt = getObject('Textarea1').value;

Skriv ut flera objekt

För att skriva ut mer än ett objekt byter man ut raden som tilldelar variablen txt mot kod som lägger till text till txt:

txt = getObject('Textdokument1').innerHTML;
txt+= '<br>'; //radbrytning
txt+= getObject('Objekt2').innerHTML;
txt+= '<br>'; //radbrytning
txt+= getObject('Objekt3').innerHTML;

Utskrift av bilder

För att skriva ut bilder skall outerHTML användas istället för innerHTML/value:

txt+= getObject('Bild1').outerHTML;

OuterHTML kan i MultiMedia Lab 5.x också användas för att skriva ut objekt med bibehållen positionering.