MultiMedia Lab  |  Produkter  |  Exempel  |  Ladda ned  |  Beställ  |  Support  |  Nyheter  |  Kontakt 
English site, www.multimedialab.net
In english

How to... » Använd en ODBC-koppling i MMLab

Ställ gärna frågor på diskussionsgruppen, forumet (norska) eller skicka ett mail till vår support.

Använd en ODBC-koppling i MultiMedia Lab

 

 

 

 

  • Starta MultiMedia Lab och välj den globala sidan:
 

  • Välj databas objektet och klicka en gång på arbetsytan.


 

  • Välj det nyskapade databasobjektet under Globala sidan och högerklicka och välj ”egenskaper” vilket leder till denna dialog:
 

  • I fältet ”Sökväg eller databasnamn” skall du skriva det namn du angav i ODBC inställningarna.

 

 

 

 

  • Nu skall du välja databastyp som i detta fallet är ”ODBC med DSN”:
 

  • Stäng fönstret med kryssrutan.