MultiMedia Lab  |  Produkter  |  Exempel  |  Ladda ned  |  Beställ  |  Support  |  Nyheter  |  Kontakt 
English site, www.multimedialab.net
In english

How to... » MultiMedia Lab - FAQ

Ställ gärna frågor på diskussionsgruppen, forumet (norska) eller skicka ett mail till vår support.

Vanliga frågor och svar om MultiMedia Lab V

 

Jag har en knapp med en lång text som ser bra ut på redigeringsytan. Men, när jag kör tillämpningen så får inte hela texten plats. Texten skrivs då bara på en rad.

 

Det är en missmatch mellan MultiMedia Lab och Webbläsaren. Multimedia Lab radbryter texten automatiskt medan webbläsaren inte gör det. Ett sätt att komma runt problemet är att lägga in en radbrytning för hand med hjälp av html-taggen <br/>, t ex:

 

Klicka här så får du se<br/>en bild på en hemsida.

 

Jag har uppgraderat till version 5.1 men nu när jag försöker öppna mina sparade tillämpningar finns de inte längre kvar. Har MultiMedia Lab tagit bort mina filer?

 

MultiMedia Lab tar inte bort några filer. Det som har hänt är bara att MultiMedia Lab 5.1 har bytt standardmapp för sparande av filer från det tidigare "Program\MultiMedia Lab V\Projekt" eller motsvarande, till "Mina document\MultiMedia Lab\Projekt". Den gamla mappen finns däremot kvar, men för att öppna ett projekt som är sparat däri får man alltså bläddra fram till den manuellt.

 

Denna förändring har kommit till som ett led i anpassningen mot Windows XP. En vanlig användare i Windows XP har nämligen inte tillåtelse att skriva till program-mappen, eller någon av dess undermappar.

 

Jag har en tillämpning med ett antal sidor, och en sidmeny på den globala sidan. Nu skulle jag vilja ha olika bakgrunder på de olika sidorna, men då syns inte längre sidmenyn som täcks. Går det att lösa?

 

Du kan lägga in ett förändringsobjekt på den globala sidan, ange sidmenyn som objekt och "Flytta längst fram" som förändring.

 

Ett alternativ är att (istället för att använda ett bildobjekt på varje sida) sätta en bakgrundsbild för sidan (Filnamn under fliken Bakgrund i Egenskaper), då kommer sidans bakgrund att fyllas med bilden. Med egenskaperna Bakgrundsfyllning och Bakgrundsposition (under fliken Alla) kan du anpassa fyllningen.

 

Kan man göra sidhopp från JavaScript-objektet i MultiMedia Lab V?

 

Ja det går, även om vi rekommenderar att man använder Sidhopp-objektet där det är möjligt.

 

Att hoppa till en sida inom samma tillämpning är lättast, då använder man bara JavaScript-funktionen jumpToPage("<Sidnamn>"). T.ex:

 

jumpToPage("Sida2");

 

Att hoppa till en sida i en undertillämpning är svårare, men med lite kännedom om MultiMedia Labs generering går det att fixa. För att hoppa till Sida2 i undertillämpningen Tillämpning2 kan man t.ex. använda följande kod:

 

document.location.href='Tillaempning2/Tillaempning2Sida2.htm';

 

Namngivningsreglerna är:

 

 

 • Å, Ä och Ö byts ut mot AA, AE och OE resp.

 

 • å, ä och ö byts ut mot aa, ae och oe resp.

 

 • Mellanrum byts ut mot understrykningstecken (_).

 

 • Undertillämpningar hamnar i egna undermappar (Tillaempning2 i exemplet ovan). OBS! Detta gäller ej om man har Platt generering inställd.

 

 • Filnamnet byggs ihop av tillämpningsnamnet och sidnamnet (Tillaempning2Sida2.htm i exemplet ovan), med ett undantag:

 

 • Filnamnet för den första sidan i en undertillämpning får samma namn som tillämpningen. T.ex.: Om Sida1 är den första sidan i undertillämpningen Tillämpning2 blir filnamnet alltså inte Tillaempning2Sida1.htm, utan Tillaempning2.htm.

 

Tänk på att denna metod är känslig för namnändringar. Om du t.ex. byter namn på Tillämpning2 eller Sida2 så måste också manuellt ändra i JavaScript-objektet. Detta behöver du dock inte bry dig om om du använder jumpToPage-funktionen ovan.

 

Hur lägger man in en "skrivut-knapp" i MultiMedia Lab V?

 

Under diverse i objektbanken, under Diverse i standardfliken, finns ett objekt med en skrivarikon, det är bara att använda den alternativt att titta hur den är gjord.

 

Jag har lagt in en Quicktime-film med hjälp av Filmobjektet, men det fungerar inte i Internet Explorer. Varför?

 

MultiMedia Lab använder mediaspelaren som plug-in i webbläsaren för att spela Quicktime-filmer. Det har inte fungerat tillfredsställande för alla versioner av Quicktime och i med version 5.1 av MultiMedia Lab så finns det ett speciellt Quicktimeobjekt i verktygslådan för uppspelning av Quicktime.

I tidigare versioner av MultiMedia Lab fanns ett objekt i verktygslåden för att avsluta en tillämpning och därmed stänga fönstret den körs i. Hur gör jag det i MultiMedia Lab V?

 

Lägg in en knapp och i dess "om klick"-händelse lägger du in ett JavaScript-objekt med följande kod:

self.close();

Vilka webbläsare klarar av att visa sidor skapade i MultiMedia Lab?

 

Detta beror på vad sidorna innehåller men en traditionell webbsida som består till största delen av text och bild fungerar i de flesta moderna läsarna. För största möjliga kompbilitet bör varje sida i MultiMedia Lab sparas som en separat htmlsida.

Jag försöker spela in ett ljud med hjälp av den i MultiMedia Lab inbyggda ljudinspelaren, men det fungerar inte. Varför?

 

MultiMedia Lab använder MCI, Media Control Interface, för ljudinspelning. Med denna teknik går det inte att spela in flera ljud samtidigt. Detta innebär att om ett annat program som använder MCI, till exempel Windows ljudinspelare, är igång så går det inte att använda ljudinspelningsfunktionen i MultiMedia Lab.

Vilken version av Windows måste jag ha för att kunna köra MultiMedia Lab V?

 

MultiMedia Lab V fungerar på samtliga versioner av Windows från och med windows 95. Dessa är:

 • Windows 95 (med Internet Explorer 5.01 eller senare, finns på CD:n)
 • Windows 98
 • Windows ME
 • Windows NT
 • Windows 2000
 • Windows XP

Jag har gjort en tillämpning som skall köras från en CD via autorun-funktionen, men det fungerar inte. Varför?

 

Windows autorun-funktion, som automatiskt startar ett program som ligger på CD, fungerar startar endast program, inte html- eller hta filer som MultiMedia Lab skapar. Det finns dock lösningar på detta problem.

 

En lösning är att använda ett program som heter winopen som finns att ladda ner från http://www.duckware.com/winopen.html. Startfilen, autorun.inf, innehålla nedanstående rader:

[autorun]
open=winopen \filnamn.htm

Jag har dragit ihop översiktsfältet så att det inte längre syns. Nu får jag inte tillbaka det igen, vad ska jag göra?

 

Gör så här för att få tillbaka översikten:

 • Stäng ner MultiMedia Lab om det är i gång.
 • Öppna registereditorn (välj Kör... under Windows startmeny och skriv "regedit")
 • Bläddra fram till registernyckeln "HKEY_CURRENT_USER\Software\GPC\MultiMedia Lab\5.1\MainForm" i trädet. (Om du inte uppgraderat till version 5.1 ska det vara 5.0 i register-sökvägen ovan.)
 • Ta bort värdet "LeftPanel.Width" genom att markera det och trycka på Delete-knappen.

 

Nästa gång du startar programmet bör översikten vara tillbaka igen.

 


 

 

 

 

Se även "readme.txt" i programmets installationsmapp.